Wat is een 'Globaal Medisch Dossier'?
Het Globaal Medisch Dossier (GMD) bevat al uw medische gegevens (operaties, chronische ziekten, lopende behandelingen…).

Wat zijn de voordelen?
Als u een GMD aanvraagt bij uw huisarts, krijgt u tot 30% meer terugbetaald voor een raadpleging bij uw huisarts. Indien u 75 jaar of ouder bent, of indien u chronisch ziek bent (uw ziekenfonds bepaalt dit aan de hand van wettelijke criteria), geniet u ook van 30% vermindering op het remgeld tijdens een normaal huisbezoek.

Verder worden al uw gegevens bijgehouden in een dossier, zoals chronische aandoeningen, operaties, vaccinaties... Dit maakt het voor uw huisarts gemakkelijker om u te behandelen, onderzoeken aan te vragen of u te verwijzen.

Hoeveel kost een GMD?
Het GMD is gratis voor iedereen
Als u een GMD wenst dan regelen wij deze inschrijving of de jaarlijkse verlenging ervan rechtstreeks met het ziekenfonds. 

Hoe een GMD aanvragen?
Tijdens uw volgende raadpleging vraagt u ons om een GMD te openen. Voor uw kinderen kunt u de opening van een GMD in hun plaats aanvragen.

Bij wie is dit GMD geldig?
Een GMD, opgemaakt in onze praktijk, is geldig voor beide artsen en de haio.


Raadpleegt u een andere arts (huisarts of specialist) dan degene die uw GMD beheert ? Vraag dan om de nuttige informatie door te sturen naar ons zodat wij uw dossier kunnen vervolledigen.

Hoe lang blijft een GMD geldig?
Het GMD blijft geldig tot het einde van het tweede kalenderjaar dat volgt op het jaar van de opening. Een GMD geopend op 21 januari 2017 blijft dus geldig tot 31 december 2019.
Uw arts en uw ziekenfonds zorgen daarna voor een eventuele verlenging van uw GMD.