Tijd maken

Wij vinden het belangrijk dat we kunnen tijd maken voor u tijdens een consultatie. Sinds 2013 werken wij dan ook volledig op afspraak. Dit zorgt er niet alleen voor dat u niet uren moet wachten in onze wachtzaal, maar ook dat u, als patiënt de tijd krijgt om uw verhaal te brengen.

Wetenschappelijk onderbouwde geneeskunde

Wij geloven dat wetenschap de hoeksteen vormt van goede geneeskunde. Via wetenschappelijke websites en continue bijscholing blijven wij op de hoogte van de recentste onderzoeken om u een kwalitatieve behandeling te kunnen aanbieden. Zo is het mogelijk dat wij, zelfs tijdens een consultatie, opzoeken wat de meest aangewezen behandeling voor u kan zijn.

Alles is bespreekbaar

Tussen arts en patiënt moet alles bespreekbaar zijn. Gelijk met welke vraag u komt, wij zijn steeds bereid te luisteren. Daarnaast zijn wij als arts gebonden aan het beroepsgeheim en blijft alles wat gezegd wordt binnen de muren van de praktijk.

Expertise

Binnen de praktijk hebben wij enkele punten van expertise. Vanzelfsprekend zijn we expert binnen de huisartsgeneeskunde.

Dr. Madou en Dr. Verhelst zijn samen CRA in het WZC Aksent te Lendelede waarbij wij onder andere protocols ontwikkelen, projecten opstellen, advies geven bij moeilijke casussen ...

Dr. Madou is voorzitter van het Rode Kruis afdeling Lendelede.

Dr. Madou is ook bestuurslid en penningmeester van de HAKI (Huisartsenkring Izegem-Ingelmunster-Lendelede)

Dr. Verhelst is equipe-arts van de palliatieve thuiszorgequipe 'De Mantel' van Midden-West-Vlaanderen wat haar expert maakt binnen palliatieve zorgen.

Dr. Verhelst heeft ook 5 jaar wekelijks Kind & Gezin raadplegingen gedaan en gedurende 2 jaar wachtdiensten gedraaid op spoedgevallen te AZ Groeninge.